Slobodná škôlka Sedmokráska

Aktuálne:

Od roku 2008 sa snažíme založiť vo Zvolene alternatívnu waldorfskú škôlku, oficiálne zaradenú do siete škôlok, no žiaľ zo strany štátnej moci je nám v tom bránené. Dňa 30.6.2010 sme požiadali Ministerstvo školstva o zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ale po vyše dvoch rokoch úradníckych ťahaníc, nám toto konanie úradníci 11.7.2012 zastavili. Pretože si myslíme, že ide zo strany štátnych úradníkov o zámerné pošliapavanie našich práv a slobôd, rozhodli sme sa zverejniť naše odvolanie a aj celú komunikáciu s Ministerstvom školstva na týchto stránkach.

Otvorený list:

Vo Zvolene dňa 6.8.2012

Ministerstvo školstva SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

Vec: Odvolanie sa voči zastaveniu konania.

Odvolávame sa voči rozhodnutiu zastaviť konanie vo veci zaradenia súkromnej materskej školy Sedmokráska a Výdajnej školskej jedálne Sedmokráska, Dukelských hrdinov 38, Zvolen do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a žiadame o obnovenie konania.

Taktiež sa odvolávame voči arogancii, nekompetentnosti, zavádzaniu a svojvôli úradníkov, ktorí nás viac ako dva roky vodia za nos a svojimi neustále novými požiadavkami ponižujú.

Na Slovensku opäť naplno zavládol totalitný duch, keď hŕstka samozvaných odborníkov a ministerských úradníkov rozhoduje o tom, čo sa má na školách učiť a čo nie. Pričom rodičia a pedagógovia sa stali len obyčajnými vazalmi týchto totalitných praktík. Protestujeme preto voči pošliapavaniu základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky, kde práve rodičia a pedagógovia majú na prvom mieste rozhodovať o tom, čo a ako sa budú ich deti učiť a nie nekompetentní úradníci.

Ako ináč si máme vysvetliť konanie úradníkov, keď si po dvoch rokoch všimnú, že sme nepredložili postačujúci doklad o vyhovujúcich priestoroch z hľadiska bezpečnosti a požiarnej ochrany? Pričom na začiatku konania, podľa telefonického vyjadrenia úradníka, bol predložený doklad postačujúci (od súkromného bezpečnostného a požiarneho technika). Podobne, po dvoch rokoch, si z našich daní živení úradníci všimli, že žiadame i o zaradenie Výdajnej školskej jedálne do siete a že sme mali preto podať dve žiadosti a nielen jednu. „Čo ste do teraz milí úradníci spali?“

No ale hlavným kameňom úrazu tohto nekonečného procesu je podľa nás Školský vzdelávací program, ktorý sme predložili a ktorý leží v žalúdku úradníkov, pretože ide o alternatívny waldorfský program. „To predsa naši totalitní úradníci nemôžu dopustiť, aby schválili takýto slobodný program“. Preto si dali vypracovať Štátnym pedagogickým ústavom, odborný posudok nášho programu, kde na jednej A4 došli z vytrhnutých viet a vďaka myšlienkovým vývrtkám k záveru, že neodporúčajú náš program schváliť a odporúčajú kvalitatívny výskum „waldorfu“. My sa ale pýtame, ako je možné, že z našich daní živíme taký vred ako je ŠPÚ, ktorý dokáže vypracovať len úbohý a amatérsky odborný posudok a nemá prehľad o kvalite waldorfských škôl v zahraničí (dokonca aj v Číne), ktoré sú vysoko hodnotené a dosahujú nadpriemerné výsledky. Ako je možné, že ŠPÚ odporúča ďalší výskum, keď v roku 2004 bolo na Slovensku úspešne ukončené experimentálne overovanie Programu waldorfskej materskej školy s konštatovaním, že sa môže uplatňovať v súkromných materských školách. Alebo to máme chápať tak, že odborníci z ŠPÚ objavia vo výskume niečo zásadne iné ako všade vo svete? No len aby súdruhovia neurobili niekde chybu.

Zdá sa, že kríza poriadne otriasa i dianím na Slovensku a niet pochýb, že ide o morálnu krízu spoločnosti. Kto ale za ňu nesie zodpovednosť? Sme presvedčení, že ste to práve vy úradníci zodpovední za toto konanie, ktorým bránite v slobodnom rozhodovaní rodičov a pedagógov čo a ako sa ich deti budú učiť. Preto nech zrkadlom vášho konania je prepadajúci sa stav výchovy a vzdelávania na Slovensku za posledných 20 rokov. A sudcom nech sú deti, ktorým ste neumožnili slobodne sa rozvíjať.

Ministerstvu školstva navrhujeme, aby nám dalo čas na doplnenie formálnych nedostatkov a schválilo náš Školský vzdelávací program. V opačnom prípade budeme žiadať morálnu a finančnú satisfakciu, vyvodenie personálnych a politických dôsledkov, ale i zrušenie Štátneho pedagogického ústavu či v krajnom prípade celého Ministerstva školstva.

S pozdravom,

Michal Tokár
predseda Kruhu Sedmokráska

Komunikácia s Ministerstvom školstva:

Tak takto to začalo:

30.6.2010Žiadosť o zaradenie do siete škôl a školských zariadení

30.7.2010Doplnenie žiadosti (o požadované dokumenty)

Po dvoch mesiacoch nečinnosti úradníkov sme telefonicky zisťovali, v čom je problém, prečo sme doposiaľ nedostali žiadnu odpoveď. V rozhovore s úradníkom sme boli uistení, že všetko je v najlepšom poriadku, vrátane predložených dokumentov, len treba zmeniť požadovaný dátum zaradenia do siete 2.9.2010 na 1.1.2011, lebo to už nestihneme. Tak sme teda súhlasili.

15.9.2010Doplnenie žiadosti (o súhlas so zaradením k dátumu 1.1.2011)

Na naše prekvapenie, následne 27.9.2010 prišla odpoveď z ministerstva, že naša žiadosť nie je úplná. Čože sa to stalo, že zrazu niečo nie je v poriadku, keď pred pár dňami bolo? Nuž zistili sme, že sa nemôžme volať Súkromná materská škola Slobodná škôlka Sedmokráska, lebo nás to ako zriaďovateľa necharakterizuje. Veruže sme aj spozorneli, prečo nám úradníci kecajú do toho, ako sa môžeme volať, však ale hádam im to dáko vysvetlíme, že názov Slobodná škôlka Sedmokráska nás úplne charakterizuje. Ďalšou výhradou bolo, že náš predložený vzdelávací program nie je v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona a príslušným Štátnym vzdelávacím programom. Tak z takejto všeobecnej formulácie sme veru nezmúdreli, zisťovali sme preto, čože úradníkov škrie. Bolo nám teda telefonicky vysvetlené, že náš vzdelávací program, ktorý bol vypracovaný v roku 2004 a aj odobrený Štátnym pedagogickým ústavom, už nie je v súlade so zákonom, lebo sa v roku 2008 školský zákon zmenil. Tak sme sa teda pustili do prerábania nášho školského programu a požiadali sme ministerstvo o predĺženie termínu na doplnenie žiadosti, aby sme to stihli.

26.10.2010Žiadame o predĺženie termínu na doplnenie žiadosti

18.12.2010Doplnenie žiadosti (o Školský vzdelávací program Sedmokráska a bližšiu charakteristiku zriaďovateľa, na základe ktorej, podľa nás, môžeme používať názov Slobodná škôlka Sedmokráska)

Školský vzdelávací program Sedmokráska

„Po mesiaci a pol čakania, reku zavoláme, či je všetko v poriadku. Dozvedáme sa, že ten názov nám neschvália, lebo vraj nás ako občianske združenie Kruh Sedmokráska charakterizuje len názov a nič viac. Vzdelávací program je vraj v poriadku, tak sme sa rozhodli, že to nebudeme naťahovať a budeme súhlasiť s názvom škôlky Súkromná materská škola Sedmokráska, len nech už sme konečne zaradení do siete.“

4.2.2011Doplnenie žiadosti (o súhlas s používaním názvu Súkromná materská škola Sedmokráska)

„Po mesiaci sme sa rozhodli opäť opýtať, čo je s našou žiadosťou, tentokrát už ale e-mailom. Úradníčka nám, neviem prečo :-) zavolala, že náš vzdelávací program je alternatívny a ešte k tomu waldorfský a to vraj nie je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, preto nám odporučila experimentálne overovanie nášho programu, podľa školského zákona. Keďže nám nevedela odpovedať, v čom konkrétne nie je náš program v súlade a prečo máme overovať waldorfský program, keď už raz bol úspešne overený, dohodli sme si osobné stretnutie aj s jej nadriadenými na 11.4.2011, aby sme si to vysvetlili. Žiaľ nevysvetlilo sa nič, úradníci milo ako papagáje opakovali, že nám odporúčajú overovanie a že waldorf nie je v súlade s školským zákonom, ale nedozvedeli sme sa prečo a v čom konkrétne. Po zvážení našich možností a ďalšom nekonaní úradníkov sme ministerstvo vyzvali, nech sa už dáko oficiálne vyjadrí.“

10.6.2011Žiadosť o konanie vo veci zaradenia škôlky do siete škôl

21.6.2011 prišla odpoveď – výzva na odstránenie nedostatkov, z ktorej sme sa dozvedeli, že vraj sme súhlasili s experimentálnym overovaním, „o čom teda nevieme“ a vraj bol vypracovaný aj nejaký odborný posudok, „ktorý nikto nikdy nevidel“. Preto opätovne konštatujú, že „waldorfská pedagogika sa líši po metodicko-didaktickej stránke, má odlišný filozoficko-pedagogický rámec, vyznačuje sa časopriestorovými odlišnosťami a v neposlednom rade aj vizuálnymi odlišnosťami“. Tak to bol teda výkon, takáto vyčerpávajúca a nič nehovoriaca veta, po takmer roku, od podania našej žiadosti o zaradenie. Nuž ale zase to ostalo len pri nejakom všeobecnom a nekonkrétnom tvrdení ministerstva, tak sme sa rozhodli vyzvať ministerstvo, aby nám predložilo oprávnené požiadavky v súlade s platnou legislatívou.“

14.7.2011Odpoveď k výzve na odstránenie nedostatkov

„ Po dvoch mesiacoch ticha sme sa e-mailom 12.9.2011 ozvali a opýtali v akej fáze vybavenia sa nachádza naša žiadosť. Nedostali sme žiadnu odpoveď.

Keď tu zrazu, po ďalšom polroku, sa niečo začalo diať.

4.3.2012 nám prišlo oznámenie, že náš program dali na ministerstve odborne posúdiť Štátnym pedagogickým ústavom.

Nuž a tak zanedlho, po mesiaci a pol :-), 26.4.2012 nás ministerstvo opäť listom vyzvalo o vyjadrenie pred vydaním rozhodnutia. Dozvedáme sa, že ministerstvo usúdilo na základe odborného stanoviska ŠPU, že náš program má nedostatky závažného charakteru, preto ho nemôže schváliť. Celí napätí a vystrašení z toho, aké závažné nedostatky má náš vzdelávací program, sme si začali tento posudok čítať. No po prečítaní sme neverili vlastným očiam a nevedeli sme či sa máme smiať alebo plakať. Tak amatérsky a nekompetentný posudok sme ešte nevideli. V posudku si profesionáli zo ŠPÚ kladú sami sebe rečnícke otázky, na ktoré si aj sami odpovedajú a vyvodzujú z toho závery. Celý posudok je len úbohou myšlienkovou konštrukciou, nezakladajúcou sa na pravde, napríklad postavenou na citáte časti vety vytrhnutej z kontextu „v prvom sedemročí sa rozvíja predovšetkým fyzické telo …“, z čoho im vyšlo, že sa nič iné ako fyzické telo nerozvíja. Ale to my netvrdíme, veď aj v tej vete je jasne napísané, že sa rozvíja PREDOVŠETKÝM fyzické telo, netvrdíme teda, že IBA fyzické telo, čo je zrejmé aj z ďalšieho kontextu vzdelávacieho programu. Čiže experti zo ŠPU si vytvorili virtuálny problém, ktorý neexistuje a potom argumentujú, že je to v rozpore so súčasnými poznatkami v pedagogike (tak je to i v odstavci „voľná hra“). Nechceme tvrdiť, že náš vzdelávací program je dokonalý a sú v ňom možno aj nejaké nejasné formulácie (nie je to predsa vedecká práca), ale vyprosíme si, aby ŠPÚ dehonestoval našu prácu tak naivnými a nepravdivými tvrdeniami, ako sú uvedené v tomto posudku. Odporúčame preto Ministerstvu školstva aby vykonalo kvalitatívny výskum, či je ŠPÚ vôbec na Slovensku potrebný a či to nie sú len zbytočne vyhodené peniaze daňových poplatníkov.

10.5.2012Zasielame na ministerstvo naše vyjadrenie pred vydaním rozhodnutia

“Vzápätí“, po vyše dvoch mesiacoch, 24.7.2012 štátna moc zastavuje konanie vo veci zaradenia našej škôlky do siete škôl SR. Našou odpoveďou je otvorený list – odvolanie sa voči tomuto rozhodnutiu viď vyššie.