Doplnenie žiadosti (o Školský vzdelávací program Sedmokráska a bližšiu charakteristiku zriaďovateľa, na základe ktorej, podľa nás, môžeme používať názov Slobodná škôlka Sedmokráska)

Pondelok, 20. August 2012

Doplnenie žiadosti (o Školský vzdelávací program Sedmokráska a bližšiu charakteristiku zriaďovateľa, na základe ktorej, podľa nás, môžeme používať názov Slobodná škôlka Sedmokráska)