prišla odpoveď – výzva na odstránenie nedostatkov

Pondelok, 20. August 2012

prišla odpoveď – výzva na odstránenie nedostatkov