nás ministerstvo opäť listom vyzvalo o vyjadrenie pred vydaním

Pondelok, 20. August 2012

nás ministerstvo opäť listom vyzvalo o vyjadrenie pred vydaním