štátna moc zastavuje konanie vo veci zaradenia našej škôlky do siete škôl SR.

Pondelok, 20. August 2012

štátna moc zastavuje konanie vo veci zaradenia našej škôlky do siete škôl SR.