Kruh Sedmokráska členom APSWŠ

Streda, 03. Február 2010

Dňa 1.2.2010 sa Kruh Sedmokráska stal členom Asociácie priateľov slobodných waldorfských škôl.

www.apsws.iwaldorf.sk

Kruh Sedmokráska

Pondelok, 01. Február 2010

Na podporu nášho zámeru a následné zabezpečenie činnosti Slobodnej škôlky Sedmokráska a ostatných aktivít podnecujúcich waldorfské vzdelávanie, založili sme dňa 18.12.2009 občianske združenie Kruh Sedmokráska. Náš Kruh Sedmokráska bol následne zaregistrovaný dňa 28.12.2009 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a mohli sme tak zahájiť ďalšiu etapu nášho vývoja.
Viac o cieľoch kruhu si môžete prečítať v stanovách:

Stanovy

Ak sa chcete stať členom Kruhu Sedmokráska vyplňte a podpíšte 2x žiadosť o členstvo a obe žiadosti pošlite na adresu:

Kruh Sedmokráska
Sokolská 1508/20
960 01 Zvolen

Členské príspevky sú dobrovoľné a nie sú podmienkou členstva. Prispievať môžete na účet:

Fio, sporiteľné družstvo, Bratislava, Slovakia
EUR: 2300060055 / 8330
IBAN: SK9583300000002300060055
BIC(SWIFT): FIOZSKBAXXX

Prečo Waldorf ?

Pondelok, 18. Január 2010

Prečo si myslíme, že je náš zámer „vytvoriť alternatívnu waldorfskú škôlku“ dôležitý?

Myslíme si, že waldorfská pedagogika je odpoveďou na vzrastajúci počet problémov mladých ľudí s agresivitou, násilím, kriminalitou či šikanovaním, odbúrava odpor detí ku škole, učeniu, učiteľom i celej spoločnosti. Waldorfská škola je odpoveďou na prílišné zaťažovanie intelektu žiakov ale i rodičov, čo spôsobuje časté neurózy. Veď napríklad učiteľom, vedcom ale i top manažérom je dávno známe, že príliš veľa informácií zabíja tvorivé nápady i osobnosť. Ale deje sa v našej spoločnosti nejaká náprava? Kde tu sa na školách objavuje projektové vyučovanie „Project Education“ či zážitkové vyučovanie „Role Play Education“, hovorí sa v kuloároch o výchove k „EQ“ emocionálnej inteligencii. Ale vo waldorfských školách sa takýto spôsob výuky vedie dennodenne už takmer storočie.

Stovky waldorfských škôl pôsobí v 28 krajinách po celom svete, ale na Slovensku je len jedna škola a tri škôlky. Nám sa javí, že je to veľmi malý počet na to, aby u nás mohla vzniknúť alternatíva voči štátnemu vzdelávaniu, ako možnosti vychovávať deti a mládež zážitkami a tvorivosťou v dialógu detí, rodičov a učiteľov k poznaniu seba samých a života okolo nás.

Pretože štát nepodporuje alternatívne školstvo a obce na to nemajú finančné ani ľudské zdroje, rozhodli sme sa nečakať a prispieť našou snahou vytvoriť v prvom kroku waldorfskú škôlku a neskôr i školu vo Zvolene. Ľudské zdroje na to máme. Máme pedagógov, ktorí vyštudovali waldorfskú pedagogiku, rodičov detí, ktorý chcú takúto škôlku. Čo nám chýba je kapitál. Ak nám viete pomôcť s kapitálom, neváhajte a kontaktujte nás.

Nechceme Vás zaťažovať ďalšou argumentáciou v prospech waldorfského vzdelávania, ale pretože téma waldorfských škôl je na Slovensku často mediálne zneužívaná, prikladáme niekoľko materiálov odborníkov z pedagogickej oblasti a oblasti religionistiky.

Predslov k učebným osnovám pre waldorfské školy. - Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Úvod k vzdelávaciemu programu pre waldorfské školy - Prof. Zdeněk Helus, dekan Pedagogickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe

Posúdenie možného náboženského obsahu výuky na waldorfských školách - PhDr. David Václavík, Ph.D., Vedúci Ústavu religionistiky. FF Masarykova Univerzita

Náš zámer

Utorok, 29. September 2009

Slobodná škôlka Sedmokráska.

Chceme umožniť deťom žiť ich detský svet, svet plný obrazov a fantázie tak, že k nim budeme pristupovať s vnútornou otázkou „ako vám môžeme pomôcť robiť, cítiť, zažívať, spoznávať to v čom chcete rásť a rozvíjať sa“ a potom podľa ich záujmu vytvoriť také podmienky, ktoré im čo najviac dovolia konať to, čo si oni sami žiadajú. Nebudeme ich poučovať čo je správne a čo nie, ale reagujúc na ich konania a činy budeme im hovoriť, dávať najavo naše pocity, naše vnútorné prežívanie. Budeme vychovávať predovšetkým seba a okolie detí tak, aby mohli deti zažívať čo najviac zdravých vzorov, obrazov správania a čo najviac lásky.

Pri výchove dieťaťa budeme vychádzať z nášho poznania a poznania ľudí, ktorí vnímajú vyvíjajúceho sa človeka nielen na povrchu podľa jeho vonkajších prejavov, ale bádajú aj v skrytých hlbinách ľudskej prirodzenosti človeka. Základy vedeckého poznávania fyzických, duševných a duchovných skutočností sveta položil Rudolf Steiner vo svojej Antroposofii, z ktorej vychádzame, a z ktorej vychádza aj Waldorfská pedagogika ku ktorej sa hlásime.

Preto, aby sme mohli realizovať tento náš zámer, rozhodli sme sa vytvoriť vo Zvolene škôlku, Slobodnú škôlku Sedmokráska, ktorá bude akousi náručou bezpečia, priestorom, v ktorom budú deti cítiť, že je o nich záujem nech sú akékoľvek, miestom, kde budú chránené pred vonkajšími vplyvmi, voči ktorým sa ešte nedokážu brániť, detským kráľovstvom, v ktorom môžu rásť.

Dana Knochová, Michal Tokár, Patrícia Svetlíková, Martina Slávičková, Zuzana Sihelská.