Náš zámer

Utorok, 29. September 2009

Slobodná škôlka Sedmokráska.

Chceme umožniť deťom žiť ich detský svet, svet plný obrazov a fantázie tak, že k nim budeme pristupovať s vnútornou otázkou „ako vám môžeme pomôcť robiť, cítiť, zažívať, spoznávať to v čom chcete rásť a rozvíjať sa“ a potom podľa ich záujmu vytvoriť také podmienky, ktoré im čo najviac dovolia konať to, čo si oni sami žiadajú. Nebudeme ich poučovať čo je správne a čo nie, ale reagujúc na ich konania a činy budeme im hovoriť, dávať najavo naše pocity, naše vnútorné prežívanie. Budeme vychovávať predovšetkým seba a okolie detí tak, aby mohli deti zažívať čo najviac zdravých vzorov, obrazov správania a čo najviac lásky.

Pri výchove dieťaťa budeme vychádzať z nášho poznania a poznania ľudí, ktorí vnímajú vyvíjajúceho sa človeka nielen na povrchu podľa jeho vonkajších prejavov, ale bádajú aj v skrytých hlbinách ľudskej prirodzenosti človeka. Základy vedeckého poznávania fyzických, duševných a duchovných skutočností sveta položil Rudolf Steiner vo svojej Antroposofii, z ktorej vychádzame, a z ktorej vychádza aj Waldorfská pedagogika ku ktorej sa hlásime.

Preto, aby sme mohli realizovať tento náš zámer, rozhodli sme sa vytvoriť vo Zvolene škôlku, Slobodnú škôlku Sedmokráska, ktorá bude akousi náručou bezpečia, priestorom, v ktorom budú deti cítiť, že je o nich záujem nech sú akékoľvek, miestom, kde budú chránené pred vonkajšími vplyvmi, voči ktorým sa ešte nedokážu brániť, detským kráľovstvom, v ktorom môžu rásť.

Dana Knochová, Michal Tokár, Patrícia Svetlíková, Martina Slávičková, Zuzana Sihelská.