Prečo Waldorf ?

Pondelok, 18. Január 2010

Prečo si myslíme, že je náš zámer „vytvoriť alternatívnu waldorfskú škôlku“ dôležitý?

Myslíme si, že waldorfská pedagogika je odpoveďou na vzrastajúci počet problémov mladých ľudí s agresivitou, násilím, kriminalitou či šikanovaním, odbúrava odpor detí ku škole, učeniu, učiteľom i celej spoločnosti. Waldorfská škola je odpoveďou na prílišné zaťažovanie intelektu žiakov ale i rodičov, čo spôsobuje časté neurózy. Veď napríklad učiteľom, vedcom ale i top manažérom je dávno známe, že príliš veľa informácií zabíja tvorivé nápady i osobnosť. Ale deje sa v našej spoločnosti nejaká náprava? Kde tu sa na školách objavuje projektové vyučovanie „Project Education“ či zážitkové vyučovanie „Role Play Education“, hovorí sa v kuloároch o výchove k „EQ“ emocionálnej inteligencii. Ale vo waldorfských školách sa takýto spôsob výuky vedie dennodenne už takmer storočie.

Stovky waldorfských škôl pôsobí v 28 krajinách po celom svete, ale na Slovensku je len jedna škola a tri škôlky. Nám sa javí, že je to veľmi malý počet na to, aby u nás mohla vzniknúť alternatíva voči štátnemu vzdelávaniu, ako možnosti vychovávať deti a mládež zážitkami a tvorivosťou v dialógu detí, rodičov a učiteľov k poznaniu seba samých a života okolo nás.

Pretože štát nepodporuje alternatívne školstvo a obce na to nemajú finančné ani ľudské zdroje, rozhodli sme sa nečakať a prispieť našou snahou vytvoriť v prvom kroku waldorfskú škôlku a neskôr i školu vo Zvolene. Ľudské zdroje na to máme. Máme pedagógov, ktorí vyštudovali waldorfskú pedagogiku, rodičov detí, ktorý chcú takúto škôlku. Čo nám chýba je kapitál. Ak nám viete pomôcť s kapitálom, neváhajte a kontaktujte nás.

Nechceme Vás zaťažovať ďalšou argumentáciou v prospech waldorfského vzdelávania, ale pretože téma waldorfských škôl je na Slovensku často mediálne zneužívaná, prikladáme niekoľko materiálov odborníkov z pedagogickej oblasti a oblasti religionistiky.

Predslov k učebným osnovám pre waldorfské školy. - Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Úvod k vzdelávaciemu programu pre waldorfské školy - Prof. Zdeněk Helus, dekan Pedagogickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe

Posúdenie možného náboženského obsahu výuky na waldorfských školách - PhDr. David Václavík, Ph.D., Vedúci Ústavu religionistiky. FF Masarykova Univerzita